Please enable JS

G.I.M. Gase

Client: G.I.M. Gase

Date: 11 April, 2016

Tech: Laravel, React.js

Url: gimgase.hr

G.I.M. Gase nudi usluge zaštite na poslu i zaštite od požara. To je servis za vatrogasne aparate i dućan. Usko surađujemo kako bismo stvorili aplikaciju koja će im dati uvid u svoje poslovanje kako bi optimizirali poslovne procese i smanjili troškove.